Frydenlund & Høyer er i Hønefoss

Frydenlund og Høyer a.s. er et rådgivende ingeniørfirma i Hønefoss som tilbyr prosjektadministrasjon, byggeteknisk prosjektering og annen rådgivning, samt taksering av fast eiendom.

F&H har siden etableringen i 1971 utført en rekke store og  små byggeoppdrag for offentlige og private oppdragsgivere. Tillit og samarbeid har vært nøkkelen til godt gjennomførte prosjekter i over 45 år.

 

F&H er medlem av Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF) og er sentralt godkjent foretak for ansvarsrett.